Laster Arrangementer

Sigurd B. Paulsen, sivilingeniør i Multiconsult skrev i 2022 en konferanseartikkel til International Group for Lean Construction (IGLC22) om strategisk partnerskap mellom totalentreprenør og rådgiver. En casestudie med 15 intervjuer og dokumentstudier ble gjennomført for å kartlegge erfaringer og hvordan strategisk partnerskap kan fungere bedre i fremtidig prosjekter.  Nå holder han, sammen med medforfattere fra NTNU og Danmark, på med sin andre artikkel til IGLC23. Denne artikkelen går ut på å sammenligne strategisk partnerskap i Norge med strategisk partnerskap i Danmark. I tillegg er det gjort en sameligning med IPD for å undersøke hva de ulike gjennomføringsmodellene kan lære av hverandre.  8. mars klokken 15:00 skal Sigurd holde foredrag om strategisk partnerskap basert på disse to konferanseartiklene. Målet med presentasjon er å skape større klarhet i hva strategisk partnerskap faktisk er, presentere resultater om erfaringer og forbedringspotensialer i den norske byggeindustrien, samt vise til hva Norge kan lære av strategisk partnerskap i Danmark.

For å se presentasjon klikk her