Construction Coffee: Felles insentivmodell i byggeprosjekter

Laster Arrangementer

Blir produktiviteten i bygg og anlegg spist opp av kontraktshierarkiet og bransjestrukturen? Står en fragmentert verdikjede og et manglende felles målbilde i prosjektgjennomføring i veien for optimal gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter? Erfaringsdeling fra Tønsberg prosjektet og diskusjon. Arrangør og påmelding til; Construction City Cluster.