Personvernerklæring for Lean Construction NO

1. Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Lean Construction NO behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse,kjønn, fødselsdato,passord for min side. Vi registrerer også hvilket selskap/organisasjon kunden er tilknyttet.

3. Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Å administrere medlemskap,kursadministratjon,påmelding/deltagelse i aktiviteter.

4. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

5. Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider.Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service.

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

7. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år.

8. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

9. Personvernombud

Vi har et personvernombud, daglig leder, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

10. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
post@leanconstruction.no

Lean Construction NO
https://leanconstruction.one

You may be asking yourself «why would I need a professional to write my essay?» You’re not the only person asking this https://www.canyon-news.com/best-essay-writing-services-a-quick-solution-to-your-academic-problems/144094 question. Many students have the same question. If you’re one of them, you’ve probably wondered what the service could do to provide the most perfect essay you can get. Luckily, there’s no need to stress, our writing service will make your job much easier! Here are some suggestions and tricks that can assist you.