Laster Arrangementer

Skanska bygger ny storbylegevakt ved Aker sykehus. Dette skal være et døgnåpent helse- og sosialtilbud for alle i Oslo, med akutte legetjenster innen somatikk, psykiatri, rus, sosiale kriser og skader, samt ambulente legevakttjenester. Prosjektets bruttoareal er på hele 25 000m2, i tillegg til et underjordisk p-hus på 6000m2. Prosjektet har hatt 12 måneder samspillsfase før inngåelse av NS 8407-kontrakt. Prosjektet har benyttet flere lean-metoder, og i dette seminaret fokuseres det spesielt på lean-relatert praksis i planlegging og styring av både prosjektering og bygging.

Seminar på byggeplass med begrenset antall plasser (30), hvor medlemmer av LC-NO prioriteres. Det legges opp til at seminaret filmes og legges tilgjengelig på hjemmesiden.

Program;

1000: Velkommen

1020: Involverende planlegging i prosjekteringsfasen v/ Peder Bogsti, seniorrådgiver VDC, Skanska

1115: Pause

1130: Taktplanlegging i byggefasen v/ Magnus Vissebråten, anleggsleder, Skanska

1200: Live scan av byggeplass med Openspace v/ Karen Hagby, seniorrådgiver HMSK, Skanska

1245: Befaring byggeplass

1345: Oppsummering

1400: Ferdig

Vedlegg

Oslo storbylegevakt