Laster Arrangementer

Nye Stavanger universitetssykehus

  • Første byggetrinn skal stå klart i løpet av fjerde kvartal 2024. Da flyttes somatiske senger, akuttfunksjoner og nødvendige støttefunksjoner til det nye sykehuset.
  • I byggetrinn 1 realiseres ca.125 000 kvadratmeter (BTA).
  • Arealbehov for byggetrinn 2 er på ca. 102 400 kvadratmeter (BTA).
  • Total kostnadsramme for byggetrinn 1 blir ca. 11,3 milliarder kroner.

Webinaret vil fokusere på bruk av prinipper og metoder i planlegging og bygging av det nye sykehuset. Detaljert program vil legges ut når dette er klart.

LC-NO Webinar 26.10.23

Lean Construction ved Nye Stavanger Universitetssykehus - Link til webinaret sendes i møteinnkalling.

1 deltagere
Meld deg på