Nye SUS – Erfaringer med Lean Construction

Laster Arrangementer

Nye Stavanger universitetssykehus

  • Første byggetrinn skal stå ferdig i løpet av fjerde kvartal 2024, mens sengepasienter og akuttfunksjoner flyttes mai 2025.
  • I byggetrinn 1 realiseres ca. 125 000 kvadratmeter (BTA).
  • Arealbehov for byggetrinn 2 er på ca. 80 000 m2
  • Total kostnadsramme for byggetrinn 1 blir ca. 11,3 milliarder kroner.

Webinaret vil fokusere på bruk av prinsipper og metoder i planlegging og bygging av det nye sykehuset.

Program:

Om prosjektet – Kari Gro Johanson, Prosjektdirektør

Industrialisert bygging – Therese Øvernes, assisterende prosjektdirektør

Digital samhandling – strukturert koding av BIM – Torbjørn Stensland, Prosjektleder Digital Samhandling

LEAN taktplanlegging for byggeprosjekter – prosjektering, utførelse og systematisk ferdigstilling – Christoph Schaller, Lean konsulent Nye SUS

Logistikk og SHA på byggeplassen – Kirsti Gerhardsen, Prosjektleder HMS

Vedlegg

Torbjørn Stensland
Kari Gro Johanson
Therese Sæland Øvernes
Kirsti Gerhardsen