Livsvitenskapsprosjektet UIO – Sammenhengen mellom prosjektering – produksjon og systematisk ferdigstillelse i et Lean-perspektiv

Laster Arrangementer

Obs! Ny dato for dette arrangementet er 23. november

Velkommen til et inspirerende og lærerikt seminar med byggeplassbesøk. Her får vi lære om hvordan 70 sjakter og moduler med tekniske installasjoner har blitt prefabrikkert i Litauen og heist på plass i bygget, samt om sammenhengen mellom prosjektering – produksjon og systematisk ferdigstillelse i et Lean-perspektiv.

Foredragsholdere:

  • Per Roger Johansen og Hans Thomas Holm, Statsbygg,
  • Åsmund Elnan, AF Gruppen
  • Hent (tba)

Vi avrunder med en tur ut på byggeplassen.

Vi serverer lett lunsj.

Livsvitenskapsbygget, der Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus skal holde til, vil fylle 100.000 kvadratmeter med forskingsmiljøer innen kjemi, farmasi og livsvitenskap. De skal utvikle nye løsninger på store utfordringer innen helse og bærekraft med tilgang til det beste og mest moderne utstyret som kreves for å drive forskning og innovasjon i verdensklasse.

Vedlegg

Prefabrikerte sjakter - Åsmund Elnan - AF Gruppen
Livsvitenskapsbygget - Jonas Blegen - HENT