Seminar Kl. 10-15.30 Trondheim NTNU Senter for havteknologi

Laster Arrangementer

Fysisk arrangement i Trondheim 6. juni i auditoriet i Telenorbygget

  • 10.00-10.20 Kort innledning om prosjektet v/prosjektdirektør Arild Mathisen
  • 10.20-10.35 Håndtering av interessenter og nærmiljøet (presentasjon og spørsmål) v/kommunikasjonsleder Mette Siri Brønmo
  • 10.35-10.50 Eierstyring v/prosjekteier Simen Bakken evt prosjektdirektør Arild Mathisen
  • 10.50-11.05 Kontraktsstrategi (presentasjon og spørsmål) v/ prosjektdirektør Arild Mathisen
  • 11.05-13.00 Befaring på byggeplass og lunsj i Tyholttårnet
  • 13.00-13.40 Samhandlingsfase og prosjektering inkl VDC – koordinering av bygg og brukerutstyr (presentasjon og spørsmål) v/prosjekteringsansvarlig Kjersti Skjelle Paulsen
  • 13.40-14.00 Kvalitet og systematisk ferdigstillelse (presentasjon og spørsmål) v/ansvarlig kvalitet og systematisk ferdigstillelse Dag Helberg og Eirik Winther
  • Avslutning

LCNO-arrangement 06. juni

11 Deltaker
19 igjen
RSVP her