Laster Arrangementer

I regi av Prosjekt Norge i samarbeid med Lean Construction – LC-No Bo Terje Kalsaas intervjuer Astrid Renata Van Veen

Arkitektens samspill med andre fagdisipliner og de utførende. Hvordan få til bedre prosjekteringsprosesser i komplekse byggeprosjekter?
Noen spørsmål vi tar sikte på å belyse er:

 • Hva er den faglige driveren for deg som arkitekt i Snøhetta? Hva er det dere genuint prøver å skape og finne løsning på?
 • Eksempler på hvordan dere bidrar til verdiskaping for brukerne av det dere prosjekterer?
 • Kan du si noe om spenningen mellom det kreativt skapende, struktur og krav til framdrift? Hvordan jobber dere internt med det? Kaos?
 • Hvordan arbeider dere med det som er mulig i forhold til fysiske lover og byggbarhet? Har innovasjon og produktutvikling en rolle?
 • Brukermedvirkning?
 • Kan du fortelle hvordan dere arbeider sammen med andre prosjekterende disipliner i forskjellige faser av et byggeprosjekt? Forbedringsmuligheter?
 • Hvordan kan sivilarkitekten spilles god i byggeprosjekter? Hvordan kan byggherren og entreprenøren samspille?
 • Mer industriell bygging?
 • Du var sjefsarkitekt i prosjekteringen av Kunsthøgskolen i Bergen. Hvordan arbeidet du med prosjektering i dette prosjektet? Oppfølgende prosjektering?
 • Å lede prosjekteringsprosesser med sine avhengigheter, iterasjoner og kompleksitet viser seg å være mer krevende enn å lede byggeprosesser. Hvordan løste dere det i KHiB-prosjektet?
 • Og nå er du medforfatter i et bokprosjekt om prosjekteringsledelse. Hva ønsker dere å oppnå med en slik bok?