LC-NO og PN Arrangement «Design to Cost» og omvisning på NTNU – UTSATT TIL HØST 2022

Laster Arrangementer

Arrangement i Trondheim forbeholdt partnere i Prosjekt Norge og medlemmer i Lean Construction Norge

I seminaret får vi presentert hva Design to Cost går ut på og erfaringer fra gjennomføring av prosjekter hvor dette har vært benyttet. Campussamling NTNU vil presentere sin prosess med utvikling av campus for NTNU.

I løpet av de neste ti årene skal alle NTNUs fagmiljø i Trondheim samles fra spredte lokasjoner til én samlet campus i området rundt Gløshaugen. Staten skal finansiere nybygg i området på 92 000 kvadratmeter og ombygging av inntil 45 000 kvadratmeter av eksisterende arealer på NTNU.

Campusutvikling handler om mer enn å bare bygge hus. Det er en virksomhetsutvikling, hvor campus er et virkemiddel for å nå NTNUs mål om kunnskap for en bedre verden. Med fysiske rammer for internasjonal fremragende undervisning, forskning, kunstnerisk virksomhet, innovasjon og nyskaping og formidling skal man tiltrekke seg de dyktigste studentene, medarbeiderne og partnerne.

Agenda

  1. 11.30 Lunsj
  2. 12.00 Innlegg fra Statsbygg om Design to Cost i Campusprosjektet på NTNU (Magne Lilleland-Olsen)
  3. 12.30 Innlegg fra Campusprosjektet om deres opplevde utfordringer med DtC (Merete Kvidal)
  4. 13.00 Pause
  5. 13.15 Innlegg om erfaringene fra NMBU-utbyggingen, basert på rapporten fra Dovre (Stein Berntsen)
  6. 13.45 Innlegg om generelle erfaringer med usikkerheter, kostnadsestimater, osv. i byggeprosjekter  (Agnar Johansen)
  7. 14.15 Paneldiskusjon, ledet av Bo Terje Kalsaas
  8. 15.00 Omvisning på campus

Seminaret er et samarbeid mellom Prosjekt Norge og Lean Construction Norge