Laster Arrangementer

Årsmøte for medlemmer i LC-NO etterfulgt av presentasjon av studentoppgaver.

Agenda:

  1. Valg av representanter til å skrive under protokollen.
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden, og innmelding av saker til eventuelt.
  3. Godkjenning av årsberetning for 2021.
  4. Godkjenning av regnskap og revisjon 2021.
  5. Godkjenning av budsjett for 2022.
  6. Valg av nye styremedlemmer. Forslag om at Valgkomitéens innstilling til nye medlemmer godkjennes.
  7. Utnevning av valgkomité (fram til neste årsmøte).
  8. Innkomne saker. TBA
  9. Orientering og diskusjon: Nettverkets aktiviteter og veien videre.