Studentpresentasjoner 20.05.22

Laster Arrangementer

Seminar i etterkant av årsmøtet med presentasjon av studentoppgaver med tema relatert til Lean Construction. mulig også å delta via Zoom.

Program

kl. 11.00-11.30 Lunsj med enkel servering

Kl. 11.30 – 13.30 Studentpresentasjoner

* Last Planner og VDC v/ Bøe og Fosse, UiA

 *Samspillsprosjektet Manglerud bad v/ Narum, NTNU

*Digital involverende planlegging i prosjektering v/Niranjan, NTNU

*Utstyrslager for redusert svinn av forbruksmateriell v/ Johansen & al, Fagskolen Oslo