Ledelse av prosjekteringsprosesser krever annen tilnærming til planlegging og oppfølging (kontroll) enn prosjektledelse

Laster Arrangementer

Arrangementet gjennomføres digitalt,  og i samarbeid med Prosjekt Norge.

Påmelding her:

KA Prosjektplanlegging «Prosjekteringsprosesser» – Prosjekt Norge

Prosjektering er en form for aktivitet som er iterativ som fenomen. Det iterative kommer av gjensidige  (resiproke) avhengigheter mellom ingeniørdisipliner, naturvitere og estetiske disipliner i tverrfaglig prosjektering. Dette øker kompleksiteten og samtidig skal gradvis modning og brukerprosesser håndteres. Vi kan si at det er i prosjekteringen verdiene skapes for bestiller, brukere og samfunn, mens verdiene realiseres i byggeprosessen. Søkelyset på bærekraft øker viktigheten av prosjektering. Det er særlig det iterative med prosjektering som gjør at lineær planlegging kommer til kort når prosjektene får litt størrelse og kompleksitet. Det vil bli gjennomgått noen metoder for planlegging og oppfølging fra praksis inspirert av tenkningen i lean og VDC.

Bo Terje Kalsaas er Professor emeritus ved Institutt for ingeniørvitenskap, UiA. Stor faglig interesse for nye kontraktsmodeller og prosjekteringsprosesser i BA-bransjen. Medforfatter av boken «Prosjekteringsprosesser. Verdiskaping, bærekraft og kompleksitet» sammen med Kai Haakon Kristensen, Astrid Renata Van Veen, Agnar Johansen og Olav Torp. Boken er gitt ut av Fagbokforlaget i 2024.