Arrangement om Lean-verktøy fra norske leverandører

Laster Arrangementer

Vi har invitert en rekke leverandører til å vise hvordan sitt system muliggjør lean-baserte planleggingsmetoder i praksis. De vil med konkrete prosjekteksempler vise hvordan det fungerer, samt at de vil stå på et utstillingsområde etter seminaret slik at deltakerne kan stille flere spørsmål og teste verktøyene selv. Dette seminaret vil ha et norsk fokus, og vil følges opp i mai med et engelskspråklig webinar med internasjonale leverandører.

Prosessen er viktigere enn verktøyene, det vet alle lean-tenkere. Samtidig kan gode verktøy sikre at man få realisert prinsippene og de gode metodene i praksis. De siste årene har det vokst frem en rekke gode digitale systemer for lean-praksis i byggeprosjekt, spesielt relatert til fremdriftsplanlegging og -styring. Noen fokuserer utelukkende på planlegging av fysisk bygging, noen på både prosjektering av bygging, noen har med TAKT-metodikk, noen har med integrasjon til BIM og andre systemer. Utfordringen i dagens marked er ikke å finne potensielle verktøy, men å finne den riktige sammensetningen til sin virksomhet.

I dette seminaret inviteres en rekke leverandører med norsk opphav eller sterk tilstedeværelse i norske prosjekt til å vise frem sitt system. Det er ingen salgspitch, men de utfordres til å vise praktisk hvordan deres system realiserer lean-metode og gjerne vise bruken av systemet sitt på faktisk prosjekter i dag. Første del av seminaret blir presentasjoner, andre del blir en utstillingsvandring hvor publikum kan gå rundt på stasjoner og prate med leverandørene og selv teste verktøyene i praksis.

Vi håper på et innholdsrikt seminar hvor vi alle øker vår digitale kompetanse.

 Vel møtt!